Nhà sản xuất, Cao su ngón tay cao su cho Điện tử, Chất bán dẫn, LCD, lắp ráp thành phần, sử dụng trong phòng thí nghiệm & y tế và bảo vệ ô nhiễm
Media
Contact us
  • (Trụ sở chính) Seoul, Korea
    +82-2-2202-7374,1947
    kmxsales1@komexcorp.com
  • (Nhà máy) Vietnam
    +84 0271-369-1192
    kmxkwon@komexcorp.com